Coronaprotocol

Corona protocol SV Melderslo

Per 21-8-2020

Algemeen:

 • Gezond verstand gebruiken staat voorop!
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Houd 1,5 meter afstand met personen van 18+ (uitzondering tijdens het sporten).
 • Vermijd drukte en schud geen handen.
 • Ontsmet je handen bij binnenkomst en verlaten sportpark, voorafgaand en ná een sportactiviteit en bij betreden terras/kantine. Ontsmettingsgels staan op strategische plekken.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook vóór en ná bezoek sportlocatie.
 • Maak altijd gebruik van je eigen bidon/drinkfles.
 • Ga zoveel mogelijk per fiets naar sportlocaties.

Teams van 18+:

 • In de lokalen geldt ook 1,5 meter afstand.
 • Maximaal 8 spelers tegelijkertijd in een kleedlokaal en maximaal 2 spelers tegelijk douchen.
 • Tijdens thuiswedstrijden en trainingen wordt geprobeerd 2 lokalen per 18+ team beschikbaar te stellen. Indien dit niet lukt dient er in groepen van max. 8 personen gebruik worden gemaakt van de kleedlokalen. Neem je verantwoordelijkheid als team en stem dit samen af met de trainer/leider.
 • Voor de spelers die buiten het kleedlokaal wachten geldt: bij regen kan er worden geschuild onder de daarvoor bestemde plaatsen en houd gepaste afstand tot elkaar.
 • Probeer je zoveel mogelijk thuis om te kleden en te douchen.
 • Houd besprekingen voorafgaand aan de wedstrijd zoveel mogelijk buiten (op het veld).
 • Tegenstanders worden verzocht om hun wedstrijdbesprekingen vóór vertrek bij de thuislocatie te houden.
 • Schud géén handen voorafgaand en na afloop van een wedstrijd met de tegenstander. Maak evt. gebruik van een alternatieve manier (bijv. ellebogen tegen elkaar).
 • Houd in de dug-out 1,5 meter afstand tot elkaar, hiervoor zijn extra stoelen beschikbaar.
 • Tijdens de rust mag het kleedlokaal worden betreden, maar met maximaal 8 personen tegelijkertijd. Besprekingen tijdens de rust worden op het veld gehouden.
 • De thee/limo tijdens de rust wordt door één persoon per team zelf opgehaald in de kantine.
 • Indien een speler niet kan deelnemen wegens klachten bij zichzelf of naaste kring, dient dit vooraf kenbaar te worden gemaakt bij de trainer/leider om hier rekening mee te kunnen houden.

Jeugdteams t/m 17 jaar:

 • Probeer je zoveel mogelijk thuis om te kleden en te douchen.
 • Bij de jongste jeugd gaan vaak nog ouders/begeleiders mee om te helpen bij het omkleden. We vragen waar mogelijk dit zo veel mogelijk te beperken. Alle volwassenen dienen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • Deelname aan trainingen door de jeugd is vrijwillig. Indien een speler niet wenst deel te nemen dient dit vooraf kenbaar te worden gemaakt bij de trainer, zodat de trainer weet wie er komt en de training hierop af kan stemmen.

Kader:

 • Houd voldoende afstand van spelers ouder dan 12 jaar.
 • Ballen en materialen worden door het kader uit het ballenlokaal gehaald. Er mogen max. 2 kaderleden in deze ruimte aanwezig zijn. Anderen dienen buiten op gepaste afstand te wachten. Aan trainers het verzoek om ruim op tijd aanwezig te zijn om de materialen te verzamelen.
 • Materialen die veel met de handen worden aangeraakt graag schoonmaken na afloop van de training/wedstrijd. Hiervoor mag gebruik worden gemaakt van de gele schoonmaakspuit in het ballenlokaal.
 • Laat sporters van 18+ tijdens inlopen en warming-ups de 1,5 meter afstand houden.
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling. Dit geldt ook in de dug-out (er zijn extra stoelen aanwezig).
 • Ook een trainer is vrij om te bepalen of hij een training wil geven. Indien een trainer dit niet wil, dient hij dit kenbaar te maken bij leden/ouders van zijn eigen team. Indien er binnen het team geen plaatsvervanger beschikbaar is, wordt gekeken of er kan worden aangesloten bij een ander team. Indien dit niet het geval is kan er helaas niet getraind worden.

Ouders en toeschouwers:

 • Houd 1,5 meter afstand met personen van 18+.
 • Ouders en toeschouwers zijn weer welkom op het sportpark met inachtneming van alle corona maatregelen.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld: trainers, begeleiders, coördinatoren en bestuursleden.

Reizen:

 • Ga zoveel mogelijk per fiets naar sportlocaties.
 • Probeer het aantal personen in een auto laag te houden en reis zoveel mogelijk alleen.
 • Personen van 18+ maken tijdens het reizen in een auto gebruik van een mondkapje.
 • Indien je het samen reizen onprettig vindt, schroom dan niet en maak het kenbaar bij het kader.

Kantine:

 • De kantine gaat weer open. Hierbij dienen we ons uiteraard te houden aan alle geldende horeca maatregelen. Deze zijn in de kantine kenbaar gemaakt. Bezoekers dienen zich (bij voorkeur met de app) te registreren

Opmerking:

 • Maatregelen kunnen op elk moment worden aangepast door het bestuur op basis van nieuwe inzichten.