Coronaprotocol

Corona protocol SV Melderslo

Per 15-10-2020

Algemeen:

 • Gezond verstand gebruiken staat voorop! Handel in de geest van de aangescherpte coronamaatregelen.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand met personen van 18+ 
 • Vermijd drukte en schud geen handen.
 • Ontsmet je handen bij binnenkomst en verlaten sportpark, voorafgaand en ná een sportactiviteit. Ontsmettingsgels staan op strategische plekken.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook vóór en ná bezoek sportlocatie.
 • Douche en kleed je thuis om. De kleedlokalen zijn gesloten
 • Maak altijd gebruik van je eigen bidon/drinkfles.
 • Ga zoveel mogelijk per fiets naar sportlocaties.
 • Buiten de actieve sporter zijn alleen vrijwilligers die direct noodzakelijk zijn voor het trainingsverloop tijdens sportactiviteiten welkom op het sportpark

Kantine:

 • De kantine is gesloten.

Seniorenteams:

 • Trainingen zullen eventueel in aangepaste vorm plaatsvinden. De 1,5 meter afstandsregel en een maximum aan personen moet hierbij in acht genomen worden. De betreffende teams vernemen via hun teamapp of en wanneer hun training plaatsvindt.
 • de geblesseerde spelers dienen te overleggen met trainer of aanvoerder of zij bij de training aanwezig mogen zijn.
 • Niet-geselecteerde spelers mogen niet bij de training aanwezig zijn.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Ga na de training direct naar huis.

Jeugdteams:

 • Geblesseerde spelers dienen te overleggen met trainer of aanvoerder of zij bij de training aanwezig mogen zijn.
 • Alleen in uitzonderlijke gevallen mag een ouder een kind begeleiden. Overleg hierover met de trainer.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Een uitzondering voor jongeren tot 12 jaar met lichte verkoudheidsklachten: zij mogen wel blijven deelnemen aan de sportactiviteiten.
 • Deelname aan trainingen door de jeugd is vrijwillig. Indien een speler niet wenst deel te nemen dient dit vooraf kenbaar te worden gemaakt bij de trainer, zodat de trainer weet wie er komt en de training hierop af kan stemmen.
 • Ga na de wedstrijd en training direct naar huis.

Kader:

 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Houd voldoende afstand van spelers ouder dan 12 jaar.
 • Ballen en materialen worden door het kader uit het ballenlokaal gehaald. Er mogen max. 2 kaderleden in deze ruimte aanwezig zijn. Anderen dienen buiten op gepaste afstand te wachten. Aan trainers het verzoek om ruim op tijd aanwezig te zijn om de materialen te verzamelen.
 • Materialen die veel met de handen worden aangeraakt graag schoonmaken na afloop van de training/wedstrijd. Hiervoor mag gebruik worden gemaakt van de gele schoonmaakspuit in het ballenlokaal.
 • Laat sporters van seniorenteams altijd de 1,5 meter afstand houden.
 • Ook een trainer is vrij om te bepalen of hij een training wil geven. Indien een trainer dit niet wil, dient hij dit kenbaar te maken bij leden/ouders van zijn eigen team. Indien er binnen het team geen plaatsvervanger beschikbaar is, wordt gekeken of er kan worden aangesloten bij een ander team. Indien dit niet het geval is kan er helaas niet getraind worden.
 • Zorg dat de spelers na de training direct naar huis gaan. Wanneer iedereen weg is, verlaat dan ook het sportpark.

Ouders en toeschouwers:

 • Ouders en toeschouwers zijn helaas niet welkom op het sportpark i.v.m. de aangescherpte coronamaatregelen.

Reizen:

 • Ga zoveel mogelijk per fiets naar sportlocaties.
 • Probeer het aantal personen in een auto laag te houden en reis zoveel mogelijk alleen.
 • Personen van 13+ maken tijdens het reizen in een auto gebruik van een mondkapje.
 • Indien je het samen reizen onprettig vindt, schroom dan niet en maak het kenbaar bij het kader.

Opmerking: Maatregelen kunnen op elk moment worden aangepast door het bestuur op basis van nieuwe inzichten.