Algemene richtlijnen rondom trainen en wedstrijden

Aanvang wedstrijden en trainingen
Jeugdspelers worden  via een wedstrijdschema van de coach van het team op de hoogte gebracht van de vertrektijd bij uitwedstrijden en het tijdstip van aanwezig zijn bij thuiswedstrijden. Bij uitwedstrijden is voor de korfbalsters het kerkplein het vertrekpunt. Voor de voetballers is dit het sportpark.

Fietsen en het plaatsen van fietsen bij het sportpark
Zorg ervoor dat de fietsen voorzien zijn van deugdelijke verlichting en reflectoren. Fietsen dienen geplaatst te worden in de daarvoor aangebrachte vakken aan beide zijden van de oprit. Houdt wel altijd het middengedeelte vrij.

Afmeldingen trainingen/wedstrijden
Afmelden voor trainingen / wedstrijden uitsluitend bij de trainer / coach. In verband met de trainingsvoorbereiding en de bezetting van het team is het belangrijk dat een noodzakelijke afmelding zo vroeg mogelijk gedaan wordt.

Voor alle jeugdteams geldt, dat op pakjesavond (5 december) de training vervalt.

Douchen na wedstrijden en trainingen
Als vereniging stimuleren we dat alle spelers douchen na wedstrijden en trainingen. Onze accommodatie is daar perfect voor uitgerust. Uit hygiënisch oogpunt adviseren wij het gebruik van badslippers tijdens het douchen.

Veiligheid tijdens wedstrijden en trainingen
Tijdens wedstrijden en trainingen is het dragen van sieraden (oorringen, kettingen, ringen, horloges e.d.) verboden. Piercings in het gezicht dienen te worden uitgedaan. Afplakken is niet geoorloofd. Dit ter veiligheid van tegenstanders, medespelers en natuurlijk ook van jezelf. I.v.m. zoekraken adviseren we deze sieraden thuis te laten. De vereniging stelt zich  niet verantwoordelijk voor  verlies of diefstal.

Voor voetballende leden geldt dat het dragen van scheenbeschermers tijdens wedstrijden verplicht is.

Gebruik kleedlokalen
Alle spelers dienen er voor te zorgen dat de kleedlokalen na gebruik in een fatsoenlijke staat achtergelaten worden. Dit geldt niet alleen voor onze kleedlokalen, maar ook zeker voor de kleedlokalen van andere verenigingen. spelers kunnen door hun coach worden aangewezen om het kleedlokaal schoon te maken. Verder mag er nimmer sprake zijn van vernieling van materialen of voorwerpen. De vereniging heeft dan het recht de kosten op de spelers te verhalen en kan de betrokken spelers voor 1 of meerdere wedstrijden schorsen en / of inzetten bij verrichting van (herstel)werkzaamheden.

Tapen
Wanneer een lid van de vereniging voor de training of wedstrijden vanwege blessure/overbelasting ingetaped wil worden, dan kan een korfballend lid contact opnemen met Susan Katelaan en een voetballend lid met Caspar de Swart

Gezondheidsproblemen
Mochten er zich problemen voordoen m.b.t. de gezondheid, dat voor ons van belang is om te weten, gelieve dit dan door te geven aan de coach en trainer van het team waarin u of uw kind speelt.

Vervoer jeugdleden
Om dit goed te kunnen laten verlopen, willen wij uw volledige medewerking vragen. Bij het wedstrijdschema is aangegeven welke ouders op welke datum moeten rijden. In  “De Kwaker” en op de website wordt nogmaals in de week voor de wedstrijd vermeld, wie aan de beurt is met rijden. Indien u onverhoopt verhinderd zou zijn, verzoeken wij u om zelf voor vervanging te zorgen. Bij uitwedstrijden vertrekken de korfbalsters bij de kerk en de voetballers vanaf het sportpark. Wordt de wedstrijd afgelast dan verschuift de beurt naar de nieuwe vastgestelde datum.

We zien het als een verplichting en verantwoording van de ouders ten opzichte van hun kinderen en ten opzichte van de andere ouders, dat een ieder hieraan zijn medewerking verleent. Denk bij het rijden aan de veiligheid van de kinderen. Degene die de weg weet rijdt voorop. Houd u verder aan de verkeersregels.           

Vervoer senioren
Het vervoer naar uitwedstrijden, trainingen en de vergoeding hiervoor wordt door ieder team zelf in onderling overleg geregeld.

Algemeen:
SV Melderslo heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor ongevallen afgesloten.
Verder willen wij u er op attenderen dat u dient te beschikken over een inzittenden verzekering.