Veilig sportklimaat

SV Melderslo streeft ernaar om een vereniging te zijn, waar iedereen zich thuis voelt en vooral, waar iedereen zich veilig voelt. Hiervoor hebben we gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels gelden voor iedereen die aan onze vereniging verbonden is, zowel als lid of vrijwilliger, maar de gedragsregels gelden ook voor ouders en bezoekers van onze sportvelden. Klik op onderstaande link om de gedragsregels in te zien.

Gedragsregels voor leden, bezoekers, spelers, trainers, leiders en ouders

Daarnaast vragen wij van elke vrijwilliger (vanaf 16 jaar) die belast is met de zorg voor minderjarigen een verklaring omtrent gedrag (VOG). Meer informatie hierover vind je hier

Er kunnen zich, ondanks allerlei afspraken, binnen onze vereniging situaties voordoen waarbij je geconfronteerd word met ongewenst gedrag van andere leden, vrijwilligers of begeleiders. Met ongewenst gedrag wordt bedoeld intimidatie (bijvoorbeeld op seksueel gebied), pesten, treiteren, discriminatie of vormen van geweld.

Het bestuur heeft in samenspraak met TC Korfbal, TC Voetbal en de vertrouwenscontactpersonen, een pestprotocol opgesteld. Klik op onderstaande link om het pestprotocol in te zien.

Pestprotocol SV Melderslo

Het bestuur van SV Melderslo keurt elk ongewenst gedrag ten zeerste af, wil deze situaties serieus aanpakken en alles in het werk stellen om herhaling te voorkomen. Mocht zich een hierboven genoemde situatie zich voordoen, dan is de mogelijkheid aanwezig een beroep te doen op een vertrouwenscontactpersoon. Deze vertrouwenscontactpersoon kun je op eigen verzoek benaderen voor een vertrouwelijk gesprek, er wordt serieus naar je geluisterd. De vertrouwenscontactpersoon zal op basis van jouw informatie trachten een oplossing te bewerkstelligen en/of afhankelijk van de problematiek doorverwijzen naar personen en/of instanties om een en ander op te lossen.

Vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenscontactpersoon is een onafhankelijk persoon, die voor het bestuur van SV Melderslo is aangesteld om als zodanig binnen de vereniging op te treden. Deze persoon is opgeleid om met personen in gesprek te gaan naar aanleiding van de problemen die ontstaan zijn door een confrontatie met ongewenst gedrag. Indien een dergelijke situatie zich binnen de vereniging heeft voorgedaan en je behoefte hebt hierover te praten, dan kun je terecht bij deze vertrouwenscontactpersoon. De gesprekken die je voert met de vertrouwenscontactpersoon zijn strikt vertrouwelijk. Andere leden, commissiehoofden, commissieleden en/of bestuursleden staan hier volledig buiten. er gebeurt niets zonder jouw medeweten.

De vertrouwenscontactpersonen van SV Melderslo kunt u vinden op de volgende pagina: Vertrouwenscontactpersonen SV Melderslo

Je kunt ook altijd contact opnemen met het vertrouwenspunt Sport van NOC-NSF: Hulp inschakelen? Je verhaal kwijt? Vragen stellen en twijfels delen? Dat kan via 0900 – 202 55 90 (gebruikelijke belkosten) of e-mail vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.