Visie en doelstellingen

Visie SV Melderslo
Lang leven Sporten
Het uitvoeren van sportmogelijkheden van jong naar oud met als doel de leefbaarheid in Melderslo te behouden

Missie
Plezier EN presteren
Het vormgeven van een beleid met als uitgangspunt, dat prestatie hand in hand gaat met het nodige plezier in de sport en welke moet leiden tot het in standhouden van een gezond SV Melderslo

Doelstellingen SV Melderslo

 • Het verkrijgen van een gezonde sportvereniging met de focus het invoeren van een jeugdplan met een transparant beleid (zie volgende slides).
  • t/m A-jeugd (breedtekorfbal): winnen is een doel, maar niet zaligmakend. Het belangrijkste is de individuele speler en zijn ontwikkeling.
  • Senioren en wedstrijdkorfbal jeugd: Het resultaat en het team is belangrijk
  • Selecteren op basis van voetbal-/korfbalkwaliteiten m.u.v. een aantal jeugdteams.
  • Nastreven van een enigszins herkenbare manier van voetballen/korfballen binnen de vereniging à dit d.m.v. het geven van gedeeltelijk voorgeschreven leeftijdsspecifieke oefenstof.
  • Jeugdcoördinator i.s.m. TC gaat kader opleiden en begeleiden en bovenstaande invoeren en bewaken
  • Waarderen en accepteren van elkaar, discipline verbeteren en feedback geven en krijgen
 • Het met plezier beoefenen van de sport door alle leden, ieder naar eigen mogelijkheden en elk op eigen niveau
 • Het binden van de leden, eerst als jeugdspeler daarna ook op seniorenleeftijd, hetzij als actief sporter maar zo mogelijk ook als (jeugd)kader en/of (jeugd)scheidsrechter.
 • De doelstelling van het 1e voetbalteam is een stabiele 4e klasser en van het 1e korfbalteam is een stabiele hoofdklasser. Dit door zoveel mogelijk (talentvolle) spelers uit de eigen jeugdopleiding door te laten stromen met het oogmerk om het eerste team op zo hoog mogelijk niveau aan de competitie te laten deelnemen.