Sponsorcommissie

Met de fusie is er een nieuwe sponsorcommissie gevormd met vrijwilligers uit beide sportafdelingen. Binnen deze sponsorcommissie heeft iedereen een bepaalde taak, zodat ook voor u duidelijk is bij wie u met vragen, opmerkingen, klachten etc. terecht kunt

Leon Poels Voorzitter/Bestuurslid 06-39225220
Jolanda Spreeuwenberg Contactpersoon en Werving 06-30281717
Yvonne van Lipzig Sponsoracties 06-38574380

Via email zijn wij te bereiken op sponsoring@svmelderslo.nl. Uw bericht zal dan doorgestuurd worden aan het betreffende commissielid.