Korfbal

Historie en heden afdeling korfbal

De Merels

De korfbalvereniging in Melderslo met de naam De Merels werd op 21 april 1961 opgericht door Pater van Gool. Hij vroeg onderwijzeres Jo Nellen of zij de vereniging mee op wilde starten. Er werd gestart met 2 seniorenteams, alleen meisjes ouder dan 16 jaar mochten lid worden. De naam De Merels is afgeleid van Melderslo, omdat men dacht dat deze naam z’n oorsprong had in deze vogelsoort.
Als clubkleuren werden rood-wit gekozen. De kleding werd in die tijd door de leden zelf gemaakt. De contributie bedroeg in het eerste jaar de somma van 1 gulden.
Vanaf 1967 mochten ook meisjes jonger dan 16 lid worden, in dat jaar speelde voor het eerst een juniorenteam van De Merels in de competitie.
In de jaren zeventig begon De Merels steeds meer leden te krijgen. Vooral het aantal jeugdteams groeide, er kwam een junioren- en aspirantenteam bij. Het recreantenteam werd in 1982 opgericht.

In z’n algemeenheid maakte de korfbalsport vanaf het laatste decennium van de vorige eeuw een professionalisering door. In 1996 ging de NDKB, de Nederlandse Dameskorfbal Bond op in de KNKV, het Koninklijke Nederlandse Korfbal Verbond. Voortaan werden dames- en gemengd korfbal gezien als een zelfde sport.
Dit heeft geleid tot onder andere de invoering van de kunststof korf. Met ingang van seizoen 2008 – 2009 is het in het wedstrijdkorfbal verplicht om met deze kunststof korf te spelen. De traditionele rieten mand is voortaan verleden tijd. Ook het tenue is veranderd. Het traditionele plooirokje werd in het seizoen 2005 – 2006 verruild voor een modernere versie en wordt allang niet meer zelf gemaakt.

SV Melderslo en haar historie

SV Melderslo is ontstaan uit een fusie van RKSV Melderslo en De Merels d.d. 11 maart 2016. Beide verenigingen voelden de drang om de handen ineen te slaan en zo één sterke en bloeiende vereniging te worden. Ook een gezamenlijke inkoop, vrijwilligers- en sponsoren beleid is een groot voordeel. Beide verenigingen deelden voorheen al de kantine en het sportpark. In 2015 is tijdens de ledenvergaderingen gestemd voor een fusie en werd deze een feit, een 500 leden tellende voetbal- en korfbalvereniging. Het nieuwe bestuur wordt gevormd door leden uit beide sportafdelingen. Elke sport bezit haar eigen Technische Commissie daar het verschillende sporten zijn met elk haar eigen aandachtsgebieden.