Voetbal

Historie en heden afdeling voetbal.

RKSV Melderslo

In 1935 werd een eerste poging ondernomen om de bal aan het rollen te krijgen. Onder de naam M.V.V. richtten enige enthousiastelingen in juni van dat jaar een vereniging op. Men speelde op een terrein dat ongeveer lag op de plek waar voorheen de Paradijsvogels speelden; nu Gussekuulke. Het is onduidelijk waarop en wanneer deze eerste poging om een voetbalclub op te richten is gestrand. Het duurde in ieder geval tot 1944 voordat een nieuwe aanzet werd gegeven tot oprichting van een voetbalvereniging in Melderslo. Op 11 oktober 1945 vond de oprichtingsvergadering plaats. De vereniging noemde zich RK Sportvereniging Melderslo. Het bestuur van de pas opgerichte vereniging maakte op 18 oktober kenbaar lid te willen worden van de KNVB. Dit verzoek werd in eerste instantie door de KNVB afgewezen omdat er al diverse clubs in de regio waren. Pas nadat twee bestuursleden persoonlijk het verzoek toe gingen lichten bij het bondsbestuur werd met ingang van 30 augustus 1946 RKSV Melderslo lid van de KNVB. Men besloot destijds om in een blauw shirt en zwarte broek te gaan voetballen. Vanaf het seizoen 1948-1949 veranderde dit in een geheel rood tenue. Pas vanaf het seizoen 1952-1953 kreeg het shirt zijn nog altijd bestaande rood-witte kleur. De kleur van de broek is met uitzondering van de periode 1955-1961 altijd rood gebleven. In 1963 kreeg de club de beschikking over het huidige sportpark.

SV Melderslo en haar historie

SV Melderslo is ontstaan uit een fusie van RKSV Melderslo en De Merels d.d. 11 maart 2016. Beide verenigingen voelden de drang om de handen ineen te slaan en zo één sterke en bloeiende vereniging te worden. Ook een gezamenlijke inkoop, vrijwilligers- en sponsoren beleid is een groot voordeel. Beide verenigingen deelden voorheen al de kantine en het sportpark. In 2015 is tijdens de ledenvergaderingen gestemd voor een fusie en werd deze een feit, een 500 leden tellende voetbal- en korfbalvereniging. Het nieuwe bestuur wordt gevormd door leden uit beide sportafdelingen. Elke sport bezit haar eigen Technische Commissie daar het verschillende sporten zijn met elk haar eigen aandachtsgebieden.